#8 GEO-blocking för E-handlare faller platt.

 

 

 

 

EU vill förbjuda E-handlare till att blockera köpare utanför landet.

Den geografiska blockering som E-handlare gärna använder för att kontrollera kundflödet ska kanske komma att bli olaglig. Lagen som uppkommit efter att EU-kommissionen tagit genomförde en undersökning där de fann att det var väldigt få E-handlare som möjliggör e-handel över gränserna.

Förslaget faller platt

Det intressanta med förslaget är att de kommer att tvinga E-handlare till att öppna försäljning utanför gränserna men låta kunderna ordna och bekosta transporten själva vilket innebär att det i praktiken inte blir någon större förändring. Om jag som e-handlare enbart vill sälja till kunder inom landets gränser kan jag låta bli att hjälpa de utländska kunderna med transport eller höja kostnaderna för leverans.

Hobbex ökade intäkterna med 50% genom steget ut i EU.

Hobbex gjorde under 2015 en storsatsning på sin E-handel och gjorde den tillgänglig för i hela EU. Jag anser inte att förslaget är ett dåligt sådant, även om det faller platt. Förslaget kommer förhoppningsvis att driva på utvecklingen för en smidigare gränslös e-handel där import och export kommer att bli ännu smidigare inom EU. Detta kan även bidra till billigare frakt och smidigare system för transport av paket utomlands.

 

Läs mer om GEO-blocking här:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/geo-blocking-digital-single-market

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/full-report-results-public-consultation-geoblocking

 

 

Postat i E-Handel, Nyheter